Staże w Kłajpedzie

Wyjazd do Kłajpedy

   W dniu 20 maja 2018 r. grupa 15 słuchaczy wyjechała do Kłajpedy (Litwa) w celu realizacji staży zagranicznych w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    

Zajęcia pedagogiczne

W dniu 06.05.2018 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne przygotowujące uczestników do staży zagranicznych  w Kłajpedzie (Litwa) w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozmawiali o możliwych problemach i rozwiązywaniu trudnych sytuacji, motywowaniu  do osiągnięcia celu - jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadziła p. Piotr Gordon pełniąca funkcję dyrektora szkoły.

 

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

W dniach 24.02.2018, 24.03.2018, 28.04.2018 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Karolinę Cylwik przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne w Kłajpedzie (Litwa) w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Kłajpedzie


W dniu 17.01.2018 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zdobywając praktykę” 
w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczestnicy projektu odbywać będą w salonach kosmetycznych i fryzjerskich na Litwie jest to działanie niezbędne, aby uczestnicy mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki. 
Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu:
- informacje o Litwie i Kłajpedzie;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc staży w Kłajpedzie,
- przedstawione została oferta kulturowa uczestnikom staży z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego; 
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

 

 

Spotkanie organizacyjne

 

W dniu 16.12.2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego przez Policealną Szkołę  Zawodową Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku   w ramach programu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez kadrę zarządzającą projektem:

 - główne cele i założenia projektu;

- sprawy organizacyjne związane z realizacją staży za granicą;

- doświadczenie poprzednich grup z pobytu na stażach;

- przedstawiono partnera zagranicznego oraz propozycje miejsc stażu w Kłajpedzie na Litwie.