Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Kłajpedzie


W dniu 17.01.2018 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zdobywając praktykę” 
w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczestnicy projektu odbywać będą w salonach kosmetycznych i fryzjerskich na Litwie jest to działanie niezbędne, aby uczestnicy mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki. 
Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu:
- informacje o Litwie i Kłajpedzie;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc staży w Kłajpedzie,
- przedstawione została oferta kulturowa uczestnikom staży z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego; 
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

 

W dniu 16.12.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego przez Policealną Szkołę  Zawodową Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku   w ramach programu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Podczas spotkania przedstawione zostały przez kadrę zarządzającą projektem:


- główne cele i założenia projektu;


- sprawy organizacyjne związane z realizacją staży zagranicą;


- doświadczenie poprzednich grup z pobytu na stażach;

- przedstawiono partnera zagranicznego oraz propozycje miejsc stażu w Kłajpedzie na Litwie.