Wyjazd do Kłajpedy

   W dniu 20 maja 2018 r. grupa 15 słuchaczy wyjechała do Kłajpedy (Litwa) w celu realizacji staży zagranicznych w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.