Zajęcia z języka angielskiego

W dniach 30.03.2019 r. i 31.03.2019 r. odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Dominikę Kosowicz, przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne w Kłajpedzie (Litwa) w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.