EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec 2019 r.

 

A.61, AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. – godz. 13:00

część pisemna  – 18 czerwca 2019 r. – godz. 12:00

 

A.62, AU.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna  – 18 czerwca 2019 r. – godz. 14:00

część praktyczna - 27,28,29,30 czerwca 2019 r.  – godz. 8:00, 12:00, 16:00