UWAGA !!!

Termin egzaminu z przedmiotu KOSMETOLOGIA - 12 czerwca 2017 r. - godz. 14:00 

                                                                                  13 czerwca 2017 r. - godz. 13:00

                                                                                  19 czerwca 2017 r. - godz. 14:00

 

 

 

UWAGA !!!

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 

 A.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,

część pisemna – 20 czerwca 2017 r. – godz. 12:00

część praktyczna – 26 czerwca 2017 r. – godz. 13:00

 

A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna – 20 czerwca 2017 r. – godz. 14:00

część praktyczna - 02 lipca 2017 r. – godz. 8:00, 12:00, 16:00

                                03 lipca 2017 r. – godz. 8:00, 12:00, 16:00

                                04 lipca 2017 r. – godz. 8:00, 12:00, 16:00

                                05 lipca 2017 r. – godz. 8:00, 12:00, 16:00

 

Termin ogłoszenia wyników - 25 sierpnia 2017 r.