EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2019 r.

 

A.61, AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

część praktyczna – 9 stycznia 2019 r. – godz. 13:00

część pisemna  – 10 stycznia 2019 r. – godz. 12:00

 

A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna  – 10 stycznia 2019 r. – godz. 14:00

część praktyczna - 16 stycznia 2019 r.  – godz. 12:00, 16:00