Projekt „Zdobywając praktykę” realizowany w ramach programu Erasmus+ KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe obejmował będzie dwa 3-tygodniowe staże, w których będą uczestniczyć 2 grupy uczniów (po 15 uczestników) Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku. Każdej grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów.

Uczestnikami projektu (stażystami) będą uczniowie Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum Sp. z o.o.  w Białymstoku z zawodów/specjalności: technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych.

Staże realizowane będą u lokalnych pracodawców w branży odpowiedniej z zawodem.

 

Główne cele projektu:

- wsparcie uczestników w nabywaniu kompetencji (specjalność: usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne),

- zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników (jęz. angielski, jęz. litewski),

- zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenia w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum Sp. z o.o.  w Białymstoku.

- nabycie przez uczestników nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w międzynarodowym środowisku pracy,

- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę międzynarodową.

 

Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy poza granicami Polski, poznają metody pracy w zawodzie, będą wykorzystywać nowoczesne programy wspomagające pracę fryzjera i kosmetyczki.

Planowany Harmonogram działań w projekcie - 1 grupa:

1.Promocja i upowszechnianie projektu - październik 2017

2.Rekrutacja uczestników - listopad 2017

3. Wybór uczestników.  Lista rankingowa i rezerwowa - grudzień 2017

4. Spotkanie przygotowawcze z kadrą zarządzającą - grudzień 2017

5. Spotkanie z Partnerem litewskim Dyrekcji, nauczycieli i uczestników wyjeżdżających do Kłajpedy - styczeń 2018

6. Zajęcia przygotowawcze -  luty - kwiecień 2018

Szkolenie pedagogiczne, kulturowe i językowe.

 

7. Wyjazd na staże do Kłajpedy - Termin wyjazdu 1 grupy:  21.05.-08.06.2018

                                               

Termin wyjazdu 2 grupy: 20.05 - 07.06.2019