Zajęcia pedagogiczne

W dniu 06.05.2018 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne przygotowujące uczestników do staży zagranicznych  w Kłajpedzie (Litwa) w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozmawiali o możliwych problemach i rozwiązywaniu trudnych sytuacji, motywowaniu  do osiągnięcia celu - jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadził p. Piotr Gordon pełniący funkcję dyrektora szkoły.