EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2020 r.

 

AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

część praktyczna  17 stycznia 2020 r. – godz. 9:00, 15:00

część pisemna - 10 stycznia 2020 r. – godz. 12:00

AU.26 - projektowanie fryzur

część praktyczna  09 stycznia 2020 r. – godz. 9:00

część pisemna10 stycznia 2020 r. – godz. 10:00

 

 

 

EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2020 r.

 

AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

część praktyczna – 09 stycznia 2020 r. – godz. 13:00

część pisemna  10 stycznia 2020 r. – godz. 12:00

AU.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna  10 stycznia 2020 r. – godz. 14:00

część praktyczna – 14, 15, stycznia 2020 r.  – godz. 8:00, 12:00, 16:00

 

 

 

EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2020 r.

 

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 09 stycznia 2020 r. – godz. 13:00

część pisemna10 stycznia 2020 r. – godz. 12:00