EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Termin egzaminu:    22 czerwca 2020 r. - 09 lipca 2020 r.