Rekrutacja Fryzjer dzienne

Proszę wypełnić to pole

Proszę wypełnić to pole

Proszę wypełnić to pole

/ / Nieprawidłowe dane

Proszę wypełnić to pole

Invalid Input

Proszę wypełnić to pole

Proszę wypełnić to pole

Invalid Input

Please let us know your email address.

Proszę wypełnić to pole

Invalid Input

Proszę wypełnić to pole

Proszę wypełnić to pole

Proszę wypełnić to pole

Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawa prawna:1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000), oraz 3) normy prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych i 4) procedury wewnątrzszkolne z zakresu ochrony danych.