Rekrutacja Fryzjer dzienne

Imię / imiona(*)
Proszę wypełnić to pole

Nazwisko(*)
Proszę wypełnić to pole

Nazwisko rodowe(*)
Proszę wypełnić to pole

Data urodzenia(*)
/ / Nieprawidłowe dane

Miejsce urodzenia(*)
Proszę wypełnić to pole

Wojewodztwo(*)
Invalid Input

Imiona i nazwiska rodziców(*)
Proszę wypełnić to pole

Adres zameldowania(*)
Proszę wypełnić to pole

Adres zamieszkania(*)
Invalid Input

Adres Email(*)
Please let us know your email address.

Seria i numer dowodu osobistego(*)
Proszę wypełnić to pole

Numer ewidencyjny PESEL (*)
Invalid Input

Telefon(*)
Proszę wypełnić to pole

Ukończona szkoła(*)
Proszę wypełnić to pole

Rok ukończenia(*)
Proszę wypełnić to pole

Zgoda na przetwarzanie danych(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawa prawna:1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000), oraz 3) normy prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych i 4) procedury wewnątrzszkolne z zakresu ochrony danych.