Technik usług kosmetycznych (514207)  - kierunek bezpłatny

Zawód: Technik usług kosmetycznych.
Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 Kwalifikacje

FRK.04. - wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

 

Zadania i czynności zawodowe

Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, udzielanie porad kosmetycznych, organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Zestawy efektów kształcenia w zawodzie

Dobieranie metod diagnozy stanu skóry oraz metod i technik wykonywanych zabiegów, dobieranie preparatów kosmetycznych, udzielanie porad w zakresie pielęgnacji, określanie przeciwwskazań do wykonywania określonych zabiegów upiększających, przygotowywanie klienta do wykonywania określonych zabiegów, stosowanie właściwych metod i środków do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.

Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne

Życzliwość, wrażliwość, komunikatywność, kultura osobista, zainteresowanie modą i trendami przemysłu kosmetycznego, profesjonalizm, odpowiedzialność, refleks, kreatywność.

Charakterystyka środowiska pracy

Praca w większości ma charakter stojący, odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, wśród wielu różnych zapachów kosmetycznych i z bardzo intensywnym oświetleniem. Często w tej pracy używane są substancje alergenne dlatego należy zwracać szczególna uwagę na zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Godziny pracy są raczej stałe ale często zmieniają się w związku zapotrzebowaniem konkretnej grupy klientów. Prace można znaleźć w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, firmach kosmetycznych, można też prowadzić własna działalność gospodarczą.

Zasady rekrutacji:

- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych

 Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły),

 Absolwenci uzyskują:
- tytuł technika usług kosmetycznych
- dyplom + suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim