EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec 2021 r.

 PRAKTYCZNY – 07 czerwca 2021 r.

BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Zdający przynosi na egzamin:

 

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

sem. III - BHP

9:00 – 11:00

 

Pisemny – 08 czerwca 2021 r.

BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

sem. III - BHP

08.06.2021 -17:00 – 18:00