EGZAMIN ZAWODOWY – czerwiec 2022 rok

PRAKTYCZNY – 01 czerwca2022 r.

BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

sem. III

9:00 – 11:00

Sala 6

 

Pisemny – 11 stycznia 2022 r. /PRACOWNIA KOMPUTEROWA/

BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

sem. III

02.06.2022

godz. 14:00

godz. 16:00 

Sala komputerowa

sala A