EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2020 r.

 

AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

część praktyczna  17 stycznia 2020 r. – godz. 9:00, 15:00

część pisemna - 10 stycznia 2020 r. – godz. 12:00

 

AU.26 - projektowanie fryzur

część praktyczna  09 stycznia 2020 r. – godz. 9:00

część pisemna10 stycznia 2020 r. – godz. 10:00