W dniu 31.01.2019r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zdobywając praktykę” w ramach przygotowania kulturowego.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu:

- informacje o Litwie i Kłajpedzie;

- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;

- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc staży w Kłajpedzie,

- przedstawione została oferta kulturowa uczestnikom staży z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego;

- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

 

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.