EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2019 r.

 

A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

część pisemna - 10 stycznia 2019 r. – godz. 12:00

część praktyczna  19 stycznia 2019 r. – godz. 9:00, 15:00

 

A.23 - projektowanie fryzur

część praktyczna  9 stycznia 2019 r. – godz. 9:00

część pisemna10 stycznia 2019 r. – godz. 10:00