EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec 2019 r.

 

A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

część pisemna - 18 czerwca 2019 r. – godz. 12:00

część praktyczna  27, 28, 29, 30 czerwca 2019 r. – godz. 9:00, 15:00

 

A.23, AU.26 - projektowanie fryzur

część praktyczna  17 czerwca 2019 r. – godz. 9:00

część pisemna18 czerwca 2019 r. – godz. 10:00