EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec  2019 r.

 

A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich

część pisemna - 18 czerwca 2019 r. – godz. 12:00

część praktyczna  –  27, 28, 29, 30 czerwca 2019 r. – godz. 9:00, 15:00

A.23, AU.26 - projektowanie fryzur

część praktyczna  – 17 czerwca 2019 r. – godz. 9:00

część pisemna18 czerwca 2019 r. – godz. 10:00

  

 

A.61, AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. – godz. 13:00

część pisemna  – 18 czerwca 2019 r. – godz. 12:00

A.62, AU.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna  – 18 czerwca 2019 r. – godz. 14:00

część praktyczna - 27, 28, 29, 30 czerwca 2019 r.  – godz. 12:00, 16:00

  

 

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. – godz. 13:00

część pisemna18 czerwca 2019 r. – godz. 12:00