Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

W dniach 24.02.2018, 24.03.2018, 28.04.2018 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Karolinę Cylwik przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne w Kłajpedzie (Litwa) w ramach projektu „Zdobywając praktykę” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.