EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – styczeń 2020 r.

 

AU.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

część praktyczna – 09 stycznia 2020 r. – godz. 13:00

część pisemna  – 10 stycznia 2020 r. – godz. 12:00

 

AU.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

część pisemna  – 10 stycznia 2020 r. – godz. 14:00

część praktyczna – 14, 15, stycznia 2020 r.  – godz. 8:00, 12:00, 16:00