EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec 2021 r.

 PRAKTYCZNY – 07 czerwca 2021 r.

FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych

 

Zdający przynosi na egzamin:

 

linijka

sem. IV - kosmetyka

kl. II - kosmetyka

9:00 – 11:00

 

Pisemny – 08 czerwca 2021 r.

 

FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych

kl. II - kosmetyka

 

sem. IV - kosmetyka

08.06.2021 - 9:00 -10:00;

 

08.06.2021 13:00-14:00; 15:00-16:00;