EGZAMIN ZAWODOWY – czerwiec 2022 rok

 

PRAKTYCZNY – 01 czerwca 2022 r.

FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych

kl. II

sem. IV 

9:00 – 11:00

Sala 2- 19 os.

Sala 5 - 18 os. 

 

Pisemny – 02 czerwca 2022 r. /PRACOWNIA KOMPUTEROWA/

FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych

kl. II

sem. IV

godz. 8:00 – 9 os.

godz. 10:00 – 10 os.

godz. 12:00 - 10 os. 

godz. 14:00 - 7 os.

 

12 os.

 

 AU.61 - praktyczny - 20.06.2022 r. - godz. 13:00

AU.62 - pisemny - 21.06.2022 r. - godz. 14:00